Huib van Vugt

Oeuvre Huib van Vugt opgenomen in Brabant Cloud

  • Google+

Geplaatst op: 28-02-2018

Sinds eind 2017 heeft de Stichting Kunstschilder Huib van Vugt (SKHVV) nagenoeg het gehele nagelaten oeuvre van Huib van Vugt via Erfgoed Brabant en de Brabant Cloud duurzaam digitaal ontsloten.

Breed publiek

Door gebruik te maken van deze centraal beheerde opslag is onze collectie via door Erfgoed Brabant beschikbaar gestelde platforms zoals Thuis in Brabant voor een breed publiek toegankelijk en doorzoekbaar voor alle Brabantse erfgoedinstellingen en musea die ook meedoen met Brabant Cloud.

De Stichting heeft hiermee weer een belangrijke stap gezet in het kader van haar doelstelling het oeuvre van Huib van Vugt onder de aandacht te brengen van een zo breed mogelijk publiek.

Collectie doorzoekbaar

Op onze eigen website is de gehele collectie te vinden zoals die is opgeslagen in Brabant Cloud. Naast vrij zoeken op onderwerp, bijvoorbeeld 'zonnebloemen', is het zoeken op specifieke zaken zoals gebruikt materiaal (werken op papier, schilderij, etc.) nu mogelijk geworden.