Huib van Vugt

De stichting

 • Google+

Laatst bewerkt op: 28-09-2020

Stichting Kunstschilder Huib van Vugt (SKHVV)

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Brabant onder nummer 17247322.
De stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Het fiscaal nummer is 8208.11.877
Het e-mailadres van de stichting is: skhvv@huibvanvugt.nl

Bestuurssamenstelling

Met ingang van 1 oktober 2020 bestaat het bestuur van SKHVV uit de volgende personen:

 • O.F.B. Boerema, voorzitter
 • I. Boerema- van Delft, secretaris/penningmeester
 • W.F.H. Brom, bestuurslid
 • M.W. Briet, bestuurslid

De bestuursleden ontvangen een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatige vacatievergoeding.

Doelstelling

SKHVV is opgericht op 23 maart 2009 en heeft als statutaire doelstelling: 'Het instandhouden en bijeenhouden van het oeuvre van de kunstschilder Huib van Vugt, het oeuvre onder de aandacht brengen van een zo breed mogelijk publiek en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord'.  

Activiteiten

Sinds de oprichting hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:

 • Het inventariseren, fotografisch vastleggen en tentoonstellings- klaarmaken (restaureren en inlijsten) van alle werken van Huib van Vugt.
 • Het opzetten en onderhouden van een website over leven en werken van Huib van Vugt.
 • Het uitgeven van het boek 'Huib van Vugt, Een leven in Kleur'.
 • Het organiseren van exposities in Museum Jan van der Togt te Amstelveen (2011) ,in  Museum Het Kruithuis te ’s-Hertogenbosch (2012) en in Museum Slager te ’s-Hertogenbosch (2014).
 • Het opsporen en inventariseren van werken van Huib van Vugt in particulier bezit.
 • De uitgave van een tweede boek 'Huib van Vugt, een kunsthistorische beschouwing'.
 • Het gehele nagelaten oeuvre is volledig gearchiveerd, digitaal ontsloten en via Erfgoed Brabant voor een breed publiek toegankelijk en doorzoekbaar gemaakt.
   

 

staat van baten en lasten 2019